L’Estació de Sant Feliu de Llobregat

Puja al tren per salvar l’Estació amb més de 150 anys d’història!

L'arribada del ferrocarril l’any 1854 va comportar grans canvis a la nostra ciutat en la millora de la mobilitat, en la industrialització i en el comerç i d’intercanvi econòmic amb les altres poblacions, així com en la fesomia de la ciutat que es va expandir agafant com a eix vertebrador l’Estació del ferrocarril amb l’obertura de nous carrers. Ja des dels primers moments l’Estació es va convertir en el nou pol d’atenció del poble ja que tenia una intensa activitat comercial.

L’edifici de l’Estació té tres cossos, el central més gran s’utilitzava de sala d’espera i s’accedia a través d’un passadís des d’una de les naus laterals un cop comprat el bitllet a les taquilles. A la nau on avui hi ha el bar hi havia l’habitatge del cap d’estació. L'estació de Sant Feliu sorprèn per la forma en arc de mig punt de les seves portes i finestres de la façana del costat de l’andana. En el moment de la seva construcció un altre element que va cridar molt l’atenció fou l’arquitectura que seguí els models arquitectònics anglesos de l’època i la riquesa dels materials emprats per a la seva construcció i decoració.

Actualment l’edifici de l’Estació de Sant Feliu és, juntament amb els de Molins de Rei i Cornellà, el més antic de Catalunya i d’Espanya que es conserva dels inicis del ferrocarril.

Manifest

Manifest en defensa de l’Estació del Tren

Puja al tren per salvar l’Estació amb més de 150 anys d’història!


Davant del perill de perdre l’edifici de l’estació de Sant Feliu de Llobregat, un grup de persones hem iniciat una campanya ciutadana en defensa del patrimoni històric local que representa l’edifici de l’Estació del ferrocarril.

El projecte de soterrament de les vies del tren preveu l’enderroc de l’edifici de l’Estació, sense mesurar l’afectació que comporta al Patrimoni Cultural Local, i la construcció d’un edifici de 14 plantes on actualment hi ha l’entrada al parc Nadal. Les conseqüències són greus per al patrimoni arquitectònic: amb la desaparició d’un espai de valor referencial i la pèrdua d’un bé material de valor històric.

L’Estació és un llegat històric de l’any 1855, en què es va posar en marxa la línia del ferrocarril Barcelona–Molins de Rei. Va ser la tercera que es va inaugurar a Catalunya, després de les de Mataró i Granollers, i la primera de via doble de la seva època. Actualment és, juntament amb les de Molins de Rei i Cornellà, la més antiga de Catalunya i de l’Estat Espanyol que es conserva.

Considerem que aquest edifici forma part de la nostra història, de la nostra cultura i del patrimoni de Sant Feliu. És part fonamental en la configuració de la personalitat històrica de la ciutat, on l’arribada del ferrocarril va comportar grans canvis en la millora de la mobilitat, en la industrialització i en el comerç, i en la transformació de la fesomia de la ciutat amb l’obertura de nous carrers i el conseqüent creixement demogràfic, que ens ha portat a la ciutat que tenim a l’actualitat. L’edifici forma part de la ruta del Patrimoni Modernista de Sant Feliu i figura a l’inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

El patrimoni és un llegat que ens arriba dels qui ens han precedit i que tenim la responsabilitat de preservar per a les generacions futures. L’Estació no només té un passat, sinó que també té un present. Ha estat i continua sent el principal eix de comunicació amb Barcelona i la comarca, on diàriament milers de ciutadans i ciutadanes pugen o baixen d’un tren, que juntament amb una situació estratègica al bell mig del poble fan que s’hagi convertit en el centre neuràlgic de la ciutat. Generacions de santfeliuencs i santfeliuenques al llarg de les seves vides hem passat per l’estació i entre les seves parets s’han viscut històries de tota mena. L’estació és sens dubte un element dinamitzador de la vida social de la ciutat, punt de referència i un espai de trobada per a grups, entitats i per a tots i totes les persones que vivim a Sant Feliu i també els que no hi viuen.

Per aquest motiu demanem que l’Ajuntament reconsideri l’enderroc de l’estació i obri un procés on s’avaluï la viabilitat tècnica per mantenir aquest edifici representatiu de la memòria històrica i del patrimoni arquitectònic de la nostra ciutat i sigui inclòs en el catàleg del patrimoni local i declarat Bé Cultural d’Interès Local, i que un cop fet el soterrament es facin les obres de rehabilitació adients per recuperar el seu aspecte original i donar-li un ús per a la ciutadania i les entitats de la ciutat.

Volem que l’estació continuï sent punt de referència de la ciutat com a eix dinamitzador de la vida social i símbol d’arrelament i sentiment de pertinença a la ciutat que a més dóna nom a la plaça que la presideix.

La campanya que es va iniciar a facebook amb la creació del grup “Salvem l’Estació del Tren de Sant Feliu”, compta en l’actualitat amb més de 1500 santfeliuencs i santfelienques que s’han afegit des d’aquesta xarxa social i amb l’adhesió de nombroses entitats culturals i del món del ferrocarril.

La Plataforma ha demanat a la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya i a l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona que es pronunciïn respecte a l’interès històric i cultural d’aquest edifici. Cal recordar que l’any 2004 la ciutat va celebrar el 150è aniversari de la línia del ferrocarril de Barcelona a Molins de Rei, amb una gran participació de la ciutadania i de les entitats. Una placa commemorativa recorda ara aquest important aniversari.

Les entitats i les persones que vulguin adherir-se ho poden fer enviant un missatge electrònic a la direcció de correu mesfemmessantfeliu@gmail.com, indicant en l'assumpte: "adhesió a la campanya Salvem l’Estació del Tren de Sant Feliu ".

Plataforma Salvem l’Estació del Tren de Sant Feliu