L’Estació de Sant Feliu de Llobregat

Puja al tren per salvar l’Estació amb més de 150 anys d’història!

L'arribada del ferrocarril l’any 1854 va comportar grans canvis a la nostra ciutat en la millora de la mobilitat, en la industrialització i en el comerç i d’intercanvi econòmic amb les altres poblacions, així com en la fesomia de la ciutat que es va expandir agafant com a eix vertebrador l’Estació del ferrocarril amb l’obertura de nous carrers. Ja des dels primers moments l’Estació es va convertir en el nou pol d’atenció del poble ja que tenia una intensa activitat comercial.

L’edifici de l’Estació té tres cossos, el central més gran s’utilitzava de sala d’espera i s’accedia a través d’un passadís des d’una de les naus laterals un cop comprat el bitllet a les taquilles. A la nau on avui hi ha el bar hi havia l’habitatge del cap d’estació. L'estació de Sant Feliu sorprèn per la forma en arc de mig punt de les seves portes i finestres de la façana del costat de l’andana. En el moment de la seva construcció un altre element que va cridar molt l’atenció fou l’arquitectura que seguí els models arquitectònics anglesos de l’època i la riquesa dels materials emprats per a la seva construcció i decoració.

Actualment l’edifici de l’Estació de Sant Feliu és, juntament amb els de Molins de Rei i Cornellà, el més antic de Catalunya i d’Espanya que es conserva dels inicis del ferrocarril.

diumenge, 29 d’agost de 2010

Carta d'adhesió Centro de Estudios Históricos del Ferrocarril Español


Ante la campaña iniciada bajo el título “Salvem l’estació de tren de Sant Feliu de Llobregat”, puesta en marcha con motivo de la amenaza de derribo que pesa sobre el edificio ferroviario de esta localidad barcelonesa, cabe expresar lo siguiente:

El edificio de la estación de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) es un clarísimo ejemplo de nuestra primitiva arquitectura ferroviaria. No sólo catalana, sino también española. Su diseño muestra ejemplarmente la capacidad de conjugar la adaptación a las necesidades del momento, por lo que se refiere al servicio público a prestar, con los criterios estéticos de la dirección de las empresas ferroviarias de la época. Constituye, por tanto, una muestra de valor incalculable respecto, no sólo a nuestro pasado ferroviario, sino a nuestra trayectoria empresarial, artística y social.

En un país donde la especulación y la insensibilidad histórica han llevado a sangrantes episodios de destrucción de nuestro valiosísimo patrimonio, sobre todo en materia de arqueología industrial, resulta inconcebible que, en pleno siglo XXI, pueda llegar todavía a plantearse la demolición de un edifico arquitectónico como el que analizamos.

El edificio de la estación de Sant Feliu de Llobregat lleva en pie desde la inauguración de la línea a la que pertenece, formando parte, no ya de la historia local, sino de la del país en su conjunto. Es, en definitiva, un claro exponente de nuestra memoria histórica colectiva.

En consecuencia, desde el Centro de Estudios Históricos del Ferrocarril Español, consideramos que el derribo del edificio de la estación de ferrocarril de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) constituiría un gravísimo atentado patrimonial y un ataque a nuestra memoria histórica colectiva.


Ontaneda (Cantabria), 6 de agosto de 2010

Ricardo Oliver
Presidente

dijous, 26 d’agost de 2010

Actualitzat el llistat de professionals i personalitats destacades que donen suport al Manifest

 • Ángel Calvo Calvo
  Doctor en Història Moderna i Contemporània. Professor titular del Departament d'Història i Institucions Econòmiques de la Universitat de Barcelona.
  Especialitzat en història industrial, col·labora en diverses revistes especialitzades. Va coordinar l'obra “El pas de la societat agrària a industrial al Baix Llobregat. Agricultura intensiva i industrialització (1995)”. És membre de la Comissió Técnica per a la Revisió del Catàleg Monumental i Artístic de la Ciutat de Barcelona, del Consell Assessor de l'Arxiu de la CONC i del Consell Directiu de la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica, filial de l’Institut d’Estudis Catalans.
 • Jacques Daffis
  Vicepresident de la Federació Francesa de Ferrocarrils Turístics (UNECTO),
  Vicepresident de la Federació Europea de Museus i Ferrocarrils Turístics (FEDECRAIL) i president del Ferrocarril Turístic del Tarn.
 • Luis Gueilburt Talmazán
  Professor Col·laborador del Departament d'Expressió Gràfica Arquitectònica II de l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB-UPC) i Professor-Tutor de Projectes Finals de Carrera especialitzats en Patrimoni Arquitectònic.
  Director Acadèmic del Taller Gaudí de l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB) de la UPC, i col·laborador del L'Arxiu de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (APAC) de l’EPSEB.
 • Lluís Cifuentes i Comamala
  Geografia i Història (Història Medieval) per la Universitat de València.
  Doctor en Filosofia i Lletres (Història) per la Universitat Autònoma de Barcelona. Professor Agregat de la Universitat de Barcelona.
  Membre del Centre de Documentació Ramon Llull i de l'Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCUM) de la UB. Responsable de l’espai virtual Sciència.cat.

diumenge, 22 d’agost de 2010

La guia del Patrimoni Poblesdecatalunya incorpora l’estació de Sant Feliu


El portal Poblesdecatalunya incorpora al seu catàleg de patrimoni l’edifici de l’estació de Sant Feliu.

Poblesdecatalunya és una iniciativa del Centre d'Estudis i Divulgació del Patrimoni (CEDIP) que té com a objectiu la divulgació del patrimoni històric i artístic dels municipis de Catalunya a través d'internet.

dissabte, 14 d’agost de 2010

Carta d'adhesió Fundació per a la Preservació, Estudi i Recuperació del Patrimoni Ferroviari i industrial de les Illes Balears


En nom de la Fundació que presidesc vull manifestar-li la nostra adhesió a la campanya per salvar l’estació de ferrocarril de Sant Feliu de Llobregat. Estudiants els antecedents i la informació disponible per part del nostre departament tècnic consideram del tot imprescindible la preservació de l’esmentada estació pels valors arquitectònics, artístics, socials, culturals i econòmics que representa. La seva construcció l’any 1854 va representar sens dubte, per Sant Feliu, un canvi en la seva estructura social i econòmica que els ciutadans i ciutadanes han de preservar i heretar amb tota dignitat. Per això cal preservar i conservar els elements mobles i immobles que, construïts per les generacions passades, mantenen viva l’herència cultural de tot un poble.

El gran repte que se’ns planteja actualment es la preservació i posta en valor del patrimoni arqueològic industrial, hereu d’una època que va representar un canvi sociològic i econòmic de primera magnitud i que és el bressol del nostre paradigma actual.

El Ferrocarril en aquells moments representà un element clau per al desenvolupament industrial tot resolent totes les necessitats de mobilitat que es plantejaven. Gràcies al ferrocarril es va poder desenvolupar el model econòmic i social que a perdurat fins als nostres dies. Pensam que l’estació de Sant Feliu és un gran exemple d’aquest patrimoni comú que ens identifica i ens compromet envers la seva preservació.

És per això que donam suport a totes aquelles iniciatives que permetin salvar l’estació de Sant Feliu. Altrament, seria un greu error la seva eliminació de la qual, ben segur, se n’hauria de retre compte a les generacions futures.


Palma, 22 de juliol de 2010

Guillem Febrer i Fons
President de la Fundació FERROCAIB

dilluns, 9 d’agost de 2010

Per què volem conservar l’Estació?

Perquè és un signe d’identitat de Sant Feliu i forma part de la nostra història i del patrimoni local. El centre històric i la configuració de la ciutat actual no s’entendrien sense l’arribada del ferrocarril que va suposar: la transformació de la ciutat, la industrialització, el comerç amb altres poblacions i, el creixement demogràfic i urbà de Sant Feliu.

Perquè es tracta d’un edifici singular del patrimoni ferroviari de Catalunya que representa juntament amb els de Molins de Rei i Cornellà de Llobregat, l’edifici més antic de Catalunya i de la península ibérica que es conserva dels inicis del ferrocarril però que corre el perill de ser enderrocat per les obres de soterrament de les vies del tren.

Perquè la conservació del patrimoni cultural i arquitectònic per a les generacions futures és un deure que tenim amb els homes i dones que ens han precedit.

Des de la Plataforma “Salvem l’Estació del Tren de Sant Feliu” demanem:
 • un estudi que avaluï la viabilitat tècnica de mantenir l’estació en el projecte del soterrament de les vies del tren,
 • que s’inclogui l’Estació en el catàleg del patrimoni local i sigui declarat Bé Cultural d’Interès Local,
 • i un cop fet el soterrament de les vies, recuperar el seu aspecte original i donar-li un ús per a la ciutadania i les entitats de la ciutat.